Úvod

 Hospodářské družstvo Hlučín vzniklo jako právní subjekt v roce 1994
privatizací části ZZN Opava, jehož bylo do té doby závodem. Navázalo
tak na dlouholetou činnost prvorepublikového Hospodářského družstva
Hlučín, které v naší oblasti úspěšně existovalo už do roku 1960.